Project Description

REDESIGN D

RedesignD הוקם כמעבדה לפיתוח מהדורות קפסולה ושיתופי פעולה בין מעצבים. את הפרויקט בבל של מעצב המוצר ניר מאירי, ליוויתי משלב הסקיצות והפיתוח, דרך צילומי התדמית ואריזת התוכן.

בבל
בבל
בבל
בבל
בבל
בבל

לאתר

צילום: דניאל שכטר / ניהול אמנותי: מאיר סדן
פילטרנט עבור מטבחי רגבה