Project Description

מהשדה לצלחת

ספר אוכל

מסע קולינרי בין יצרנים ומשקי בוטיק שנאסף לספר בכריכה קשה. על המצלמה דניאל שכטר, במטבח מתכונים מבית אספרסו בר. אני על קשירת הקצוות, המקלדת וההגה.

צילום: דניאל שכטר / ניהול אמנותי: מאיר סדן
הופק על ידי פילטרנט עבור מטבחי רגבה