Project Description

ביקור בית

מפגש עם אדריכלים

אדריכלים חוזרים לבית שתכננו לקפה ושיחה על השראה, תהליכי עבודה, והחיים עצמם.

הופק על ידי פילטרנט עבור מטבחי רגבה